Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση 1. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται απεντόμωση;

Αυτό κρίνεται πάντα ανάλογα με το είδος των εντόμων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, με το χώρο που απευθυνόμαστε και βέβαια με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Ερώτηση 2. Υπάρχει συγκεκριμένη εποχή που πρέπει να γίνεται;

Εντονότερο πρόβλημα παρατηρείται κατά τους μήνες Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο οπότε και προτείνουμε αυτή τη χρονική περίοδο για την καταπολέμηση όλων των παράσιτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ερώτηση 3. Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος πριν και μετά την απεντόμωση ή μυοκτονία;

Πριν την απεντόμωση ή μυοκτονία θα πρέπει σε όλο το χώρο να γίνει πολύ καλός καθαρισμός και μετά, για τουλάχιστον τρεις ημέρες θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση νερού σε όλα τα σημεία που έγινε η εφαρμογή των φαρμάκων.

Ερώτηση 4. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο;

Όχι. Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία.

Ερώτηση 5. Μπορεί να επηρεάσει τα φυτά μου ή τα κατοικίδια μου;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα φυτά ή τα κατοικίδια καθώς τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι υγειονομικής σημασίας, άοσμα και οικολογικά, αν όμως χρειαστεί κάποια προφύλαξη για συγκεκριμένο φάρμακο γι΄ αυτό θα ενημερωθείτε άμεσα και λεπτομερώς.

Ερώτηση 6. Χρησιμοποιούνται τα ίδια φάρμακα για όλα τα έντομα;

Είναι αλήθεια ότι μετά τη χρήση κάποιων φαρμάκων παρατηρείται και η καταπολέμηση άλλων εντόμων από αυτά που αρχικά θέλαμε να αντιμετωπίσουμε, παρόλα αυτά για κάποια έντομα όπως είναι οι κοριοί και οι ψύλλοι, χρησιμοποιούνται πιο δραστικά φάρμακα καθώς η καταπολέμησή τους είναι πιο δύσκολη σε σχέση με άλλα έντομα.

Ερώτηση 7. Τι είναι η εφαρμογή GEL;

Η εφαρμογή αυτή αφορά στην απεντόμωση και γίνεται με ειδικά σκευάσματα που καταπολεμούν αποκλειστικά και μόνο το ψιλό κατσαριδάκι και τα μυρμήγκια και είναι βασισμένη σε τροφελκυστικά.

Ερώτηση 8. Τι είναι η μυοκτονία;

Είναι μέθοδος καταπολέμησης των ποντικιών με την τοποθέτηση ειδικών τροφών εμποτισμένες με δηλητηριώδεις ουσίες. Τα μυοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερης γενιάς και φέρουν την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι έντονο, θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος στα σημεία που υπάρχει κατανάλωση τροφής και αναπλήρωση αυτής με νέα δολώματα, μέχρι τον οριστικό έλεγχο του προβλήματος.